Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 45/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 45/1991

Zagreb, 5. rujna 1991.

1170

Uredba o formiranju Ureda za izbjeglice Republike Hrvatske

1171

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete

1172

Rješenje o imenovanju tajnika Vlade Republike Hrvatske

1173

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra zdravstva Republike Hrvatske

1174

Rješenje o razrješenju i imenovanju viceguvernera Narodne banke Hrvatske

1175

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pomorstva Republike Hrvatske

1176

Pravilnik o osposobljavanju kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu

1177

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih organizacija udruženog rada u kojima se može obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe

1178

Uputa za primjenu Odluke o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod banaka i drugih finanajskih organizacija i drugih pravnih osoba

1179

Objava o brisanju iz Registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

1180

Objava o upisu u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke