Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 65/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 65/1991

Zagreb, 4. prosinca 1991.

1663

Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih, zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

1664

Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

1665

Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Ottawi, Ontario, Kanada

1666

Odluka o imenovanju ministra iseljeništva

1667

Odluka o imenovanju zamjenika ministra iseljeništva

1668

Odluka o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske

1669

Ukaz o prevođenju u činove djelatnih časnika

1670

Ukaz o dodjeli činova i promakućima u više činove

1671

Odluka o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske

1672

Uredba o dodatnom osobnom popustu kod kupnje stana u devizama

1673

Uredba o izmjeni Uredbe o mjerama zaštite Republike Hrvatske od moguće zloupotrebe dinara

1674

Odluka o unosu proizvoda i roba koji su temeljem članka 3. stavka 1. Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske prešle u vlasništvo Republike u republičke robne rezerve

1675

Pravilnik o obrascima službenih iskaznica ovlaštenih službenih osoba Ministarstva pravosuđa i uprave

1676

Ispravak Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja