Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 37/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 37/1992

Zagreb, 23. lipnja 1992.

939

Uredba o naknadama koje se priznaju u materijalne troškove korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu

940

Odluka o ograničenju izvoza određenih proizvoda

941

Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha

942

Odluka o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850

943

Odluka o izmjeni Odluke o zaštitnoj cijeni pšenice roda iz 1992. godine

944

Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1992.

945

Odluka o izmjeni Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila

946

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj

947

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

948

Odluka o suglasnosti na povećanje cijene elektrine energije

949

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu

950

Odluka o suglasnosti na cijene pisama i dopisnica u unutarnjem poštanskom prometu