Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 49/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 49/1992

Zagreb, 4. kolovoza 1992.

1270

Uredba o utvrđivanju iznosa do kojeg javno poduzeće za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije i upravljanje elektroenergetskim sustavom "Hrvatska elektroprivreda" iz Zagreba može izdati obveznice i garanciji Republike Hrvatske po tim obveznicama

1271

Uredba o "Muzejima Hrvatskog zagorja"

1272

Uredba o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Arhivskog savjeta Hrvatske

1273

Uredba o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti

1274

Uredba o izmjeni Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora

1275

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

1276

Odluka o visini i načinu plačanja naknada za pokriče troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila

1277

Odluka o doznačivanju (alokaciji) raspoloživih sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove

1278

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

1279

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Kornati"

1280

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija

1281

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog registra brodova

1282

Odluka o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi

1283

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Vojnić

1284

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Vojnić

1285

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Titova Korenica

1286

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Titova Korenica

1287

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Donji Lapac

1288

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Donji Lapac

1289

Prijedlog odluke o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Rabatu, Kraljevina Maroko

1290

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1992/93. školsku godinu

1291

Uputa o obrascima za prijavu namjere za gradnju

1292

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-179/1991. od 24. lipnja 1992.

1293

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1294

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1992.

1295

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1992.

1296

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1992.

1297

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. svibnja 1992.

1298

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1992.

1299

Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svlbnja 1992.

1300

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1992.

1301

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1992.

1302

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. svibnja 1992.

1303

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1992.

1304

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1992.

1305

Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini

1306

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini

1307

Odluka o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje kroničnih bolesti

1308

Odluka o izmjenama Odluke o obveznicama, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstvenog osiguranja

1309

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih uIaganja u zdravstvenim djeIatnostima Republike Hrvatske

1310

Rebalans financijskog plana Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu

1311

Podaci o prosječno mjesečno isplačenoj neto plaći po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje travanj-lipanj 1992. godine i o prosječno isplačenoj neto plaći po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec lipanj 1992. godine

1312

Ispravak Odluke o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti

1313

Ispravak Uputstva za primjenu članka 44. do 48. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo