Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 55/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 55/1992

Zagreb, 11. rujna 1992.

1435

Odluka o izboru predsjednika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1436

Odluka o izboru potpredsjednika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1437

Odluka o izboru potpredsjednika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1438

Odluka o izboru potpredsjednika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1439

Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske

1440

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove

1441

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

1442

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo

1443

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

1444

Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije

1445

Odluka o privremenom poslovničkom redu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1446

Odluka o osnivanju Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji

1447

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Izvršnog odbora i imenovanju tajnika i blagajnika Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji

1448

Odluka o izboru Delegacije Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe

1449

Odluka o razrješenju dužnosti javnog tužioca Hrvatske

1450

Odluka o imenovanju članova i njihovih zamjenika u Upravni odbor Hrvatske kreditne banke za obnovu

1451

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih organa državne uprave

1452

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

1453

Zakon o dopuni Zakona o obrani

1454

Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske

1455

Odluka o imenovanju zamjenika ministra pravosuđa i uprave

1456

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra financija

1457

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra financija

1458

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra iseljeništva

1459

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra zdravstva

1460

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra prosvjete, kulture i športa

1461

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

1462

Rješenje o obavljanju poslova Glavnog deviznog inspektora Republike Hrvatske

1463

Rješenje

1464

Rješenje

1465

Rješenje

1466

Rješenje

1467

Rješenje

1468

Rješenje

1469

Rješenje

1470

Rješenje

1471

Rješenje o razrješenju šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1472

Rješenje o imenovanju šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1473

Naredba o organizaciji rada u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini

1474

Naredba o odredivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

1475

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu

1476

Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca

1477

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih čamaca

1478

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-261/1992. od 7. rujna 1992.

1479

Ispravak Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

1480

Ispravak Uredbe o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Arhivskog savjeta Hrvatske