Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 87/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 87/1992

Zagreb, 18. prosinca 1992.

2233

Uredba o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

2234

Uredba o izmjeni Uredbe o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina

2235

Odluka o produženju roka iz članka 59. stavak 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

2236

Odluka o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu

2237

Odluka o doznačivanju (alokaciji) raspoloživih sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove

2238

Odluka o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

2239

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici veterinarskog inspektora

2240

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o organizaciji rada u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini

2241

Uputa za provođenje Aneksa Sporazumu od 9. studenoga 1992. o isplatama plaća za prosinac1992. godine

2242

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

2243

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1992.

2244

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. kolovoza 1992.

2245

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1992.

2246

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1992.

2247

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1992.

2248

Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1992.

2249

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili okvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1992.

2250

Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju mirovina od 1.siječnja 1991. do 30. studenoga 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

2251

Odluka o izmjeni Odluke o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

2252

Odluka o izmjeni Odluke o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

2253

Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

2254

Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

2255

Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od l. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

2256

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1992.

2257

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l. kolovoza 1992.

2258

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. kolovoza 1992.

2259

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1992.

2260

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1992.

2261

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1992.

2262

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju osnivača privatnih poduzeća u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

2263

Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

2264

Odluka o izmjeni Odluke o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

2265

Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

2266

Odluka izmjeni Odluke o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

2267

Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

2268

Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.

2269

Odluka o određivanju privremene zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1993.

2270

Odluka o privremenoj graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l.siječnja 1993.

2271

Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine od l. siječnja 1993.

2272

Odluka o privremenoj visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1993.

2273

Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od l. siječnja 1993.