Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 3/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 3/1993

Zagreb, 8. siječnja 1993.

16

Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti

17

Odluka o iskazivanju povjerenja potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske

18

Odluka o imenovanju zamjenika javnog pravobranitelja Republike Hrvatske

19

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Sesvetama

20

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Sesvetama

21

Odluka o razrješenju zamjenika ministra vanjskih poslova i savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za nacionalnu sigurnost

22

Odluka o razrješenju zamjenika predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

23

Odluka o imenovanju zamjenika predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

24

Odluka o razrješenju ministra znanosti

25

Ukaz

26

Odluka o imenovanju zamjenika ministra vanjskih poslova

27

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra vanjskih poslova

28

Odluka o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u ministarstvima, drugim samostalnim organima državne uprave i službama Vlade Republike Hrvatske

29

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

30

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma i trgovine

31

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma i trgovine

32

Rješenje o imenovanju direktora Direkcije za državne robne rezerve

33

Rješenje o razrješenju v. d. direktora Uprave za veterinarstvo

34

Rješenje o imenovanju direktora Uprave za veterinarstvo

35

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje

36

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje

37

Obvezatne upute OŽ-OLS-IV o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

38

Obvezatne upute OŽ-V o pravima i dužnostima promatrača kao i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

39

Obvezatne upute OSL-V o pravima i dužnostima promatrača kao i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

40

Obvezatne upute OŽ-OLS-VI o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

41

Obvezatne upute OŽ-OLS-VII

42

Obvezatne upute OŽ-VIII

43

Kolektivni ugovor za djelatnost proizvodnje i prerade metala