Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 20/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 20/1993

Zagreb, 16. ožujka 1993.

333

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

334

Odluka o osnivanju Vijeća za mladež

335

Odluka o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente

336

Odluka o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka inspektora Financijske policije i drugih radnika Financijske policije, Ministarstva financija

337

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Banfi

338

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad Zagreb, Ilica 149

339

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Poduzeća "Alan" Zagreb

340

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih živih papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije, republika bivšeg SSSR-a, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Makedonije

341

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Slavonski Šamac Carinarnice Slavonski Brod

342

Tablice aktuarske matematike

343

Odluka o osnovici i stopi doprinosa Savezu udruženja hrvatskih obrtnika za 1993. godinu

344

Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske