Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 38/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 38/1993

Zagreb, 1. svibnja 1993.

687

Oluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Haifi

688

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Mainzu

689

Ukaz

690

Ukaz

691

Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sankcija protiv Srbije i Crne Gore u području prometa roba i usluga, stranih ulaganja i turizma

692

Odluka o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850

693

Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje autoodgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama pri uporabi motornog vozila

694

Odluka o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila

695

Pravilnik o načinu i uvjetima prema kojima se može povratiti plaćeni porez na promet određenih proizvoda što ih strane fizičke osobe kupuju i iznose iz Republike Hrvatske

696

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za svibanj 1993. godine

697

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-312/1992. od 31. ožujka 1993.

698

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-241/1992. od 31. ožujka 1993.

699

Najniža osnovna i minimalna plaća za travanj 1993. godine

700

Ispravak Zakona o pomilovanju (pročišćeni tekst)

701

Ispravak Krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

702

Ispravak Zakona o krivičnom postupku (pročišćeni tekst)

703

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-239/ 1992.