Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 48/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 48/1993

Zagreb, 24. svibnja 1993.

936

Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

937

Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave

938

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa

939

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa

940

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

941

Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

942

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje siječanj - ožujak 1993. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec ožujak 1993. godine

943

Ispravak Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir Nazor"

944

Ispravak Ukaza o dodjeli čina djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske - posmrtno - broj PA6-598/1-92. od 7. prosinca 1992.