Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 50/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 50/1993

Zagreb, 28. svibnja 1993.

958

Odluka o potvrdi izbora gradonačelnika Grada Zagreba

959

Odluka o potvrdi izbora župana i podžupana u Republici Hrvatskoj

960

Odluka o odbijanju potvrde izbora podžupana

961

Odluka o razrješenju ministra industrije, brodogradnje i energetike

962

Odluka o razrješenju ministra pravosuđa i uprave

963

Odluka o razrješenju ministra turizma i trgovine

964

Odluka o razrješenju ministra znanosti

965

Odluka o imenovanju ministra gospodarstva

966

Odluka o imenovanju ministra pravosuđa

967

Odluka o imenovanju ministra turizma

968

Odluka o imenovanju ministra uprave

969

Odluka o imenovanju ministra znanosti i tehnologije

970

Odluka o imenovanju savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo

971

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

972

Odluka o ograničenju uvoza određenih proizvoda

973

Odluka o plaćanju poreza iz neto-plaća i drugih osobnih primanja

974

Odluka o dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

975

Odluka o osnivanju Direkcije za javne investicije

976

Odluka o davanju na korištenje nekretnine u Slanom

977

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja regresa dijela kamate na korištena sredstva za prioritetne namjene u poljoprivredi

978

Pravilnik o posebnim uvjetima glede motornog vozila kojim se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

979

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

980

Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

981

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-105/1993. od 5. svibnja 1993.

982

Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-196/1988.