Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 54/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 54/1993

Zagreb, 7. lipnja 1993.

1038

Uredba o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama

1039

Uredba o oslobađanju plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta

1040

Uputa za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete

1041

Rješenje o stavljanju u opticaj novčanice od 50000 hrvatskih dinara

1042

Odluka o usklađivanju mirovina od l. travnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1043

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. travnja 1993.

1044

Odluka o visini minimalne mirovine od l. travnja 1993.

1045

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od l. travnja 1993.

1046

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1993.

1047

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. travnja 1993.

1048

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993.

1049

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. travnja 1993.

1050

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. srpnja 1993.

1051

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1993.

1052

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. travnja 1993.

1053

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993.

1054

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1993.

1055

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. travnja 1993.

1056

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993.

1057

Ispravak Odluke o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin