Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 62/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 62/1993

Zagreb, 1. srpnja 1993.

1266

Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

1267

Pravilnik o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole

1268

Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine

1269

Odluka o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita

1270

Pravilnik o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za srpanj 1993. godine

1271

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

1272

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

1273

Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima

1274

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

1275

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u 1993. godini

1276

Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih hrvatskih dinara u putničkom prometu s inozemstvom

1277

Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem

1278

Najniža osnovna i minimalna plaća za lipanj 1993. godine

1279

Index porasta cijena na malo u lipnju 1993. godine