Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 74/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 74/1993

Zagreb, 6. kolovoza 1993.

1522

Zakon o obrani (pročiščeni tekst)

1523

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Otočac

1524

Odluka o visini posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera

1525

Odluka o oslobađanju plaćanja posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera

1526

Odluka o osnivanju Komisije za nadzor nad radom humanitarnih organizacija

1527

Odluka o podršci zahtjevu Međunarodnog olimpijskog komiteta da se 1994. godina proglasi godinom športa i olimpizma

1528

Odluka o podršci zahtjevu Međunarodnog olimpijskog komiteta da Ujedinjeni narodi usvoje rezoluciju o olimpijskom primirju za vrijeme održavanja ljetnih i zimskih olimpijskih igara

1529

Podaci o svoti najniže osnovne i minimalne plaće za mjesec srpanj 1993. godine

1530

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za kolovoz 1993. godine

1531

Odluka o izmjeni Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima

1532

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

1533

Odluka o dopuni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske