Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 84/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 84/1993

Zagreb, 16. rujna 1993.

1670

Odluka o plaćanju poreza iz neto-plaća i drugih osobnih primanja

1671

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu

1672

Izmjene i dopune Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

1673

Odluka o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

1674

Odluka o utvrđivanju vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite

1675

Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka, visine iznosa troškova za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama i iznosa po bočici krvi dobrovoljnih davalaca krvi

1676

Odluka o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama