Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 95/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 95/1993

Zagreb, 22. listopada 1993.

1870

Odluka kojom razrješujem dr. ŽELJKA BUJASA dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

1871

Uredba o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor

1872

Uredba o visini stope zatezne kamate

1873

Odluka o dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

1874

Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za carinski kontingent

1875

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnoga slučaja