GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 13/1994 

Zagreb, 25. veljače 1994.

235
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomočenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u Sckholmu 
236
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Sckholmu 
237
Odluka o razriješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj 
238
Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj
239
Odluka o razrješenju dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj, sa sjedištem u Pečuhu
240
Odluka o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova
241
Odluka o razrješenju zamjenika ministra rada i socijalne skrbi
242
Odluka o imenovanju zamjenika ministra rada i socijalne skrbi 
243
Uredba o plaćama 
244
Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina 
245
Uredba o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji 
246
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
247
Uredba o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor 
248
Uredba o dopuni Uredbe o posebnom porezu na kamate 
249
Odluka o izmjeni Odluke o ograničenju izvoza određenih proizvoda 
250
Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana zadržanje i nošenje oružja
251
Rješenje o razrješenju Zdenka Duića dužnosti direktora Agencije za učinkovito korištenje i štednju energije 
252
Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje
253
Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira 
254
Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira 
255
Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira
256
Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira 
257
Dopune Popisa ovlaštenih revidenata
258
Odluka o gratskim porezima i o prirezu na porez na dohodak grada Karlovca 
259
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-198/1992. od 2. veljače 1994.
260
Ispravak Pravilnika o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih komisija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
261
Ispravak Odluke o prirezu na porez na dohodak grada Dubrovnika