GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 28/1994 

Zagreb, 8. travnja 1994.

491
Državni proračun Republike Hrvatske za 1994. godinu
492
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu
493
Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
494
Zakon o dopunama Zakona o financijskoj policiji
495
Odluka o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1994. godinu
496
Odluka o iskazivanju povjerenja članu vlade Republike Hrvatske
497
Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti
498
Odluka o izboru člana Komisije za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske
499
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Državne komisije za popis i procjenu ratne štete
500
Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Republičke Komisije za popis i procjenu ratne štete 
501
Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju splitsko-dalmatinsku
502
Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju šibensku
503
Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju zagrebačku
504
Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb
505
Pravilnik o visini naknade odvjetniku za obranu po službenoj dužnosti
506
Objava obrasca I (TAB. I-1) uz Odluku o visini pristojbe koja se plaća pri izvozu određenih proizvoda