GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 85/1994

Zagreb, 25. studenog 1994.

1473
Poslovnik Državnoga sudbenog vijeća
1474
Odluka o produženju roka za naplatu izvoza robe i usluga iz članka 47. stavka 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata
1475
Odluka o prestanku primjene Platnog sporazuma izmedu Republike Hrvatske i Republike Slovenije
1476
Naredba o usklađivanju svote cenzusa prihoda od poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
1477
Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti
1478
Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka
1479
Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica
1480
Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske
1481
Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa (lombardni kredit)
1482
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1994. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
1483
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1994.
1484
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. listopada 1994.
1485
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikacju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1994.
1486
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1994.
1487
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1994.
1488
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1994.
1489
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1994.
1490
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1994.
1491
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1994.
1492
Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. listopada 1994.
1493
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1994.
1494
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1994.
1495
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1994.
1496
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1994.
1497
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1994.
1498
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. listopada 1994.
1499
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. listopada 1994.
1500
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. listopada 1994.
1501
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1994.
1502
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1994.