Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 3/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 3/1995

Zagreb, 16. siječnja 1995.

24

Odluka o stalnim graničnim prijelazima za pogranični promet

25

Odluka o danu i trenutku prijelaza na ljetno računanje vremena, te danu i trenutku povratka na srednjoeuropsko zonsko vrijeme u 1995. godini

26

Odluka o davanju suglasnosti za prenamjenu objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

27

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države općini Viljevo Donje

28

Odluka o prijenosu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Savezu društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u Republici Hrvatskoj

29

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Rovinju na korištenje Županiji Istarskoj za smještaj ispostava Županijskih ureda u Rovinju

30

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske garancijske agencije

31

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

32

Naredba o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice

33

Odluka o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatkoj obrtničkoj komori za 1995. godinu

34

Izvod iz Odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 1995. godinu

35

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-958/1994. od 21. prosin. 1994.

36

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-958/1994. od 21. prosin. 1994.

37

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-988/1994. od 4. siječnja 1995.