GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1995

Zagreb, 17. veljače 1995.


215

Odluka o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini

216

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Državne uprave za zaštitu okoliša

217

Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta

218

Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra

219

Pravilnik o opsegu; uvjetinla i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje

220

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obaveznome zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednoga i šumskog bilja

221

Rješenje o osnivanju Komisije za zaštitu bilja i imenovanju predsjednika, članova i tajnika

222

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-30/1995 od 15. veljače 1995.

223

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvtaske broj U-I-143/1995 od 15. veljače 1995.