GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 30/1995


5. svibnja 1995

580

Odluku o obilježavanju 5. obljetnice državnosti samostalne, suverene Republike Hrvatske

581

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u Vancouveru, Provincija British Columbia

582

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan, sa sjedištem u Amanu

583

Odluka o razrješenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova

584

Odluka o imenovanju za počasnog konzula Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan, sa sjedištem u Amanu

585

Uredbu o izmjeni Uredbe o privremenom osiguranju sredstava za plaće i druge izdatke pojedinih državnih tijela

586

Odluku o izmjeni Odluke o povećanju vrijednosti koeficijenata platnih razreda za pojedine službe

587

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

588

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Zabok od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

589

Pravilnik o odori i znakovlju pripadnika Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

590

Pravilnik o utvrđivanju visine stanarine za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane

591

Pravilnik o označavanju tehničke opreme telekomunikacija, radijskih komunikacija, te električne i druge tehničke opreme koja ima potvrdu o elektromagnetskoj kompatibilnosti

592

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima glede motornog vozila kojim se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

593

Odluku o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanju sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

594

Statut Hrvatske turističke zajednice

595

Stopu rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 1995.

596

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u travnju 1995.

597

Ispravak odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-147/1995

598

Ispravak rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-160/1995

599

Ispravak odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-1049/ 1995