Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 53/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 53/1995

Zagreb, 1. kolovoza 1995.

1051

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, sa sjedištem u Mariboru

1052

Odluka o imenovanju Generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici Turskoj sa sjedištem u Istambulu

1053

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile sa sjedištem u Santiagu

1054

Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaća zaštitna pristojba

1055

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1995. godini

1056

Odluka o izmjenama Odluke o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1995. godini

1057

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza

1058

Rješenje o dopuni rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Okučani

1059

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra zdravstva

1060

Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra zdravstva

1061

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Kliničke Bolnice "Dubrava", Zagreb

1062

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

1063

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u srpnju 1995.

1064

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 1995.