GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 12/1996

14. veljače 1996.

183

Uredba o dopuni Uredbe o povratku prognanika i izbjeglica na oslobođena područja

184

Odluka o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba

185

Rješenje o razrješenju dr. Jose Vukelića položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

186

Rješenje o imenovanju Franje Prebanića pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva

187

Rješenje o imenovanju dr. Josipa Božićevića savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske

188

Rješenje o razrješenju dr. Adalberta Rebića položaja predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice

189

Rješenje o razrješenju Mateja Jankovića dužnosti predsjenika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Vukovarsko-Srijemsku

190

Rješenje o imenovanju Vlade Ošusta predsjednikom Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Vukovarsko-Srijemsku

191

Rješenje o dodatnom imenovanju članova Ureda privremene uprave za spostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

192

Rješenje o razrješenju Ivice Mudrinića dužnosti člana Komisije za provedbu natječaja za izgradnju autocesta u Hrvatskoj

193

Rješenje o imenovanju mr. Željka Lužavca članom Komisije za provedbu natječaja za izgradnju autocesta u Hrvatskoj

194

Rješenje o razrješenju Josipa Dundovića dužnosti direktora Javnog poduzeća "Hrvatske šume"

195

Rješenje o imenovanju Anđelka Serdarušića direktorom Javnog poduzeća "Hrvatske šume"

196

Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega

197

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za geodetske i katastarske poslove

198

Odluka o dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

199

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-880/1994 od 10. siječnja 1996.

200

Ispravak Zakona o investicijskim fondovima

201

Ispravak Pravilnika o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja