GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 14/1996

21. veljače 1996.

215

Odluka o imenovanju Luke Bebića predstojnikom Ureda za nacionalnu sigurnost

216

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojnoredarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima

217

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske

218

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu

219

Rješenje o razrješenju dr. Nikole Ružniskog položaja pomoćnika ministra znanosti i tehnologije

220

Rješenje o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora HŽ- Hrvatskih željeznica

221

Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora HŽ-Hrvatskih željeznica

222

Pravilnik o registraciji udruga

223

Pravilnik o vođenju evidencije i objavi kolektivnih ugovora

224

Pravilnik o radnoj knjižici

225

Pravilnik o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja

226

Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa

227

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

228

Ispravak Zakona o dopuni Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske