GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 57/1996

12. srpnja 1996.

1158

Ovršni zakon

1159

Zakon o studentskom zboru

1160

Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma

1161

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

1162

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

1163

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

1164

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama

1165

Odluka o imenovanju Dubravke Kovačec-Marjanović zamjenicom državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1166

Pravilnik o poreznim i carinskim povlasticama na područjima posebne državne skrbi

1167

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i opremi te uvjetima za upravljanje vozilima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

1168

Pravilnik o dopunama Pravilnika o znacima što ih sudionicima u prometu na cestama daju ovlaštene službene osobe

1169

Odluka o upisu učenika u obrtničke i druge srednje strukovne škole u sustav obrazovanja propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 77/93) za školsku godinu 1996./97

1170

Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor kozmetičar

1171

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i crpljenih količina vode

1172

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1173

Odluka o utvrđivanju uvjeta i načina odobravanja kredita sukladno članku 11. Zakona

1174

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-322/1996 od 3. srpnja 1996. godine

1175

Ispravak Zakona o područjima posebne državne skrbi

1176

Ispravak Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci