GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 99/1996

26. studenoga 1996.

1938

Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru

1939

Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu

1940

Odluka o sanaciji Remontnog brodogradilišta Šibenik

1941

Odluka o razrješenju prof. dr. Branka Jerena dužnosti člana Nadzornog povjerenstva Projekta Sustava Državne riznice i člana Povjerenstva za raspis međunarodnog javnog natječaja za izbor partner-tvrtke za izvedbu Projekta te izradu prijedloga odabira partner-tvrtke

1942

Odluka o imenovanju dr. Đure Njavre članom Nadzornog povjerenstva Projekta Sustava Državne riznice i člana Povjerenstva za raspis međunarodnog javnog natječaja za izbor partner-tvrtke za izvedbu Projekta te izradu prijedloga odabira partner-tvrtke

1943

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji suvlasničkog dijela stana u Sisku, I. Meštrovića br. 16

1944

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji upravne zgrade Šumarije Novoselec

1945

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o zamjeni stana između Grada Daruvara i ŻHrvatskih šuma(r), p. o.

1946

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji garaža

1947

Rješenje o imenovanju Ivana Ujakovića tajnikom Ministarstva povratka i useljeništva

1948

Rješenje o imenovanju mr. Nikole Kopčića ravnateljem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

1949

Rješenje o razrješenju Ferdinanda Medera dužnosti ravnatelja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine

1950

Rješenje o razrješenju Mihe Miljanića položaja zamjenika ravnatelja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine

1951

Rješenje o razrješenju Nikole Vukovića dužnosti v. d. ravnatelja Državnog zavoda za makroekonomske analize i prognoze

1952

Rješenje o razrješenju Petra Petrića položaja pomoćnika ravnatelja Državnog ravnateljstva za robne zalihe

1953

Rješenje o razrješenju Kažimira Varde položaja pomoćnika ravnatelja Državnog ravnateljstva za robne zalihe

1954

Rješenje o razrješenju dr. Zvonka Knezovića položaja predstojnika Ureda za žrtve rata Vlade Republike Hrvatske

1955

Rješenje o imenovanju dr. Franje Gojevića Zrnića predsjednikom Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju

1956

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-892/1994 od 20. studenoga 1996.

1957

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-130/1995 od 20. studenoga 1996.

1958

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-87/1991, U-I-755/1994 od 13. studenoga 1996.

1959

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-356/1996 od 30. listopada 1996.

1960

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-249/1996 od 30. listopada 1996.

1961

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-154/1996 od 30. listopada 1996.