GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 106/1997

10. listopada 1997.

1620

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

1621

Odluka o potvrđivanju godišnjeg obračuna Narodne banke Hrvatske za 1996. godinu

1622

Odluka o potvrđivanju financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1997. godinu

1623

Odluka o potvrđivanju statuta Hrvatske radiotelevizije

1624

Odluka o imenovanju dva člana Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske

1625

Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika

1626

Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika

1627

Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1628

Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1629

Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1630

Odluka o izboru člana Odbora za turizam Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1631

Odluka o razrješenju člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1632

Odluka o izboru člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1633

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

1634

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Bjelovarsko-bilogorske županije

1635

Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Bjelovarsko-bilogorske županije

1636

Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Ličko-senjske županije

1637

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena-Sv. Barbara

1638

Izmjene i dopune Programa Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske

1639

Rješenje o odobrenju skracenog postupka o izdavanju vrijednosnih papira o javnom ponudom

1640

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem

1641

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željku Trcinu iz Zagreba

1642

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Marijanu Cvitkoviću iz Rijeke

1643

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu COD-FIN d.o.o., Zagreb

1644

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu CAIB d.d., Zagreb

1645

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu LIBURNAVEST d.o.o., Rijeka

1646

Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima

1647

Ispravak Zakona o sprječavanju pranja novca

1648

Ispravak Zakona o udrugama