GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 138/1997

19. prosinca 1997.

1965

Odluka o dodjeli Spomenice Domovinske zahvalnosti broj: 01-012-97-188/1 od 9. prosinca 1997.

1966

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli odlikovanja broj: 01-012-97-178/2 od 26. studenog 1997.

1967

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kulturno umjetničkom društvu »PREPOROD« Dugo Selo

1968

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

1969

Naredba o izmjeni naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

1970

Rješenje o odobrenju promidžbenog materijala društva za upravljanje fondovima »SLAVOINVEST« d.d. iz Osijeka

1971

Odluka o obveznicama, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori

1972

Izvadak iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori

1973

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-674/1994 od 26. studenog 1997.

1974

Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja broj: 01-012-97-178/3 od 26. studenoga 1997.