GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 19/1997

18. veljače 1997.

263

Uredba o usmjerenju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

264

Odluka o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta

265

Odluka o zabrani uvoza šećera

266

Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče

267

Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar

268

Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

269

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 300.000.000,00

270

Rješenje o imenovanju Renate Pekorari ravnateljicom Hrvatske informacijsko dokumentacijske referalne agencije

271

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova

272

Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova

273

Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu

274

Pravilnik o visini pristojbi za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole

275

Dopuna obvezatnih uputa OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave

276

Obvezatne upute broj OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora

277

Obvezatne upute broj OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave