GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 24/1997

28. veljače 1997.

315

Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora između Ministarstva obrane i Bell Helicopter Textron, Kanada i Ugovora o uvjetima financiranja između Ministarstva obrane i Export Development Corporation (EDC), Kanada

316

Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, primitku izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu

317

Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

318

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV

319

Program posebnoga dijela državnoga stručnog ispita za zvanje inspektora rada

320

Odluka o dopuni Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

321

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-257/1996 od 12. veljače 1997.

322

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-457/1995 od 18. veljače 1997.

323

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-686/1995 od 18. veljače 1997.

324

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-775/1995 od 18. veljače 1997.

325

Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

326

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata