GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 33/1997

28. ožujka 1997.

480

Uredba o pravima povratnika

481

Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova

482

Uredba o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzeča

483

Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

484

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

485

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu

486

Uredba o gospodarenju šumama oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja"

487

Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

488

Pravilnik o odori željezničkih djelatnika i načinu zaustavljanja prometa na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini

489

Odluka o izgradnji i investiranju u zdravstvene ustanove Republike Hrvatske

490

Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (pročišćeni tekst)

491

Uputa za provođenje dijela Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se odnosi na plače i materijalna prava zaposlenika u 1997. godini

492

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-136/1997 od 26. ožujka 1997.

493

Priopćenje 1. Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-245/1997. od 26. ožujka 1997.