GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 24/1998

23. veljače 1998.

296

Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za mine

297

Odluka o zabrani uvoza šećera

298

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

299

Odluka o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije

300

Program o privremenom uređenju tržišta šećera u Republici Hrvatskoj za 1997/98. godinu

301

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju

302

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju