GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 84/1998

16. lipnja 1998.

1148

Rješenje o imenovanju Damira Ostovića, pomoćnika ministra privatizacije članom Nadzornog odbora Središnje depozitarne agencije, d.d.

1149

Rješenje o razrješenju predsjednika, dijela članova i tajnice Povjerenstva za dodjelu kocensija na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

1150

Rješenje o imenovanju predsjednice, dijela članova i tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

1151

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja

1152

Pravilnik o socijalnom zbrinjavanju povratnika i useljenika

1153

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje povratnika i useljenika

1154

Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu

1155

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Kopački rit"

1156

Odluka o izmjeni Odluke o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost

1157

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1998.

1158

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-219/1998. od 11. lipnja 1998.