GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 98/1998

20. srpnja 1998.

1347

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

1348

Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Caritasa Nadbiskupije Zagreb

1349

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju granica vodnih područja

1350

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju slivnih područja

1351

Rješenje o imenovanju mr. Josipa Sariča pomočnikom ministra rada i socijalne skrbi

1352

Rješenje o imenovanju Mirice Županič pomočnicom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

1353

Rješenje o imenovanju Mile Rukavine pomočnikom direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

1354

Rješenje o imenovanju Nevenke Bagarič pomočnicom direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

1355

Rješenje o imenovanju Stanislava Štambuka privremenim ravnateljem Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

1356

Rješenje o imenovanju dr. Zvonka Gržetiča ravnateljem Hrvatskog hidrografskog instituta

1357

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Središnjeg savjeta Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

1358

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog viječa za ovlaščivanje

1359

Rješenje o razrješenju Vlatka Golca dužnosti člana Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

1360

Rješenje o imenovanju Miroslava Bebeka članom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

1361

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom trgovačkom društvu AUTOCENTAR-MERKUR d.d. Zagreb

1362

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-920/1995, U-I-950/1996 od 15. srpnja 1998.

1363

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-262/1998, U-I-322/1998 od 15. srpnja 1998.

1364

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-222/1995 od 15. srpnja 1998.

1365

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-408/1998 od 11. lipnja 1998.