GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 3/1994

14. travnja 1994.

10

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju

11

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala

12

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o osnivanju i nadležnosti zajedničkih tijela za identificiranje i označavanje državne granice

13

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima

14

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima

15

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko gospodarskim odnosima i suradnji

16

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o morskom ribolovu

17

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju

18

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije