GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 6/1995

23. svibnja 1995.

29

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o garanciji, između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke i ugovornog pisma broj: 0298, potpisanog 12. siječnja 1995. godine u Luxembourgu

30

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu za zajam Hrvatskoj elektroprivredi, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj

31

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt obnove cesta, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (sklopljenog 17. siječnja 1995.)

32

Uredba o potvrđvanju Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske

33

Uredba o potvrđivanju Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine

34

Uredba o potvrđivanju Fakultativnog protokola o obvezatnom rješavanju sporova koji se odnose na Statut Međunarodne telekomunikcijske udruge, Konvenciju Međunarodne telekomunikacijske udruge i Administratlvni pravilnik

35

Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji