Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 2/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 2/1990

Zagreb, 17. siječnja 1990.

2

Ukaz o proglašenju Ustavnog zakona o dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

3

Odluka da se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike Hrvatske

4

Odluka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana LIV do LVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

5

Ukaz o proglašenju Zakona o društvenom planiranju u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

6

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke

7

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka

8

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana

9

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske

10

Odluka o pripremi i donošenju planova za srednjoročno razdoblje od 1991. do 1995. godine

11

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Kornati"

12

Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Hrvatske

13

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća Nacionalni park Brioni

14

Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

15

Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

16

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

17

Odluka o oslobađanju plaćanja iznosa učešća u pokriću dijela troškova za lijekove korisnika zaštitnog dodatka uz mirovinu i ratnih vojnih invalida

18

Odluka o izmjenama Statuta Privredne komore Hrvatske

19

Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini

20

Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1990. godini

21

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin za period I - III 1990. godine

22

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Rijeka za 1990. godine

23

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje rujan - studeni 1989. godine