Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 25/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 25/1990

Zagreb, 1. lipnja 1990.

473

Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

474

Odluka o izboru predsjednika Komisije Sabora za izbor i imenovanja

475

Odluka o izboru predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

476

Odluka o izboru potpredsjednika Sabora Socijelističke Republike Hrvatske

477

Odluka o izboru predsjednika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

478

Odluka o izboru članova Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

479

Odluka o izboru predsjednika Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

480

Odluka o izboru potpredsjednika Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

481

Odluka o izboru članova Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

482

Odluka o imenovanju republičkih sekretara i predsjednika republičkih komiteta

483

Odluka o izboru Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

484

Odluka o imenovanju tajnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

485

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

486

Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

487

Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

488

Odluka o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća udruženog rada Sabora

489

Odluka o izboru predsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

490

Odluka o izboru potpredsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

491

Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

492

Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

493

Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

494

Odluka o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća općina Sabora

495

Odluka o izboru predsjednika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

496

Odluka o izboru potpredsjednika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

497

Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

498

Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

499

Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

500

Odluka o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Društveno-političkog vijeća Sabora

501

Odluka o izboru predsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

502

Odluka o izboru potpredsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

503

Pravilnik o registrima i popisima u proizvodnji i doradi šumskog sjemena i u proizvodnji šumskog sadnog materijala

504

Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1990.

505

Odluka o raspoređivanju i načinu raspodjele sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe u godini 1990.

506

Odluka o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika kojemu je radni odnos prestao uslijed prestanka rada organizacije odnosno zbog prestanka djelatnosti poslodavca

507

Odluka o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, organizacijskih i drugih unapređenja i kada je pokrenut postupak za sanaciju ili je otvoren postupak za prestanak organizacije

508

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990.

509

Odluka o izmjenama Odluke o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.

510

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

511

Ispravak Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

512

Ispravak Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske