Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 50/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 50/1990

Zagreb, 30. studenoga 1990.

933

Odluka o imenovanju predsjedništva i članova Savjeta Predsjedništva Republike Hrvatske za izbor kadrova u pravosuđu

934

Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

935

Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za prodaju električne energije

936

Odluka o visini naknade općinama za korištenje prostora kojeg koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području

937

Odluka o prestanku važenja Odluke o organiziranju i formiranju dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

938

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske elektroprivrede

939

Rješenje o imenovanju direktora Agencije Republike Hrvatske za restruktuiranje i razvoj

940

Naredba o izmjenama Naredbe o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima

941

Rješenje o obustavi izvršenja naplate naknade za putove, koja se utvrđuje propisom na osnovi odredbe člana 78. stava 2. Zakona o javnim cestama

942

Ispravak odluke Ustavnog suda Hrvatske br. U/I-14/1990

943

Ispravak odluke Ustavnog suda Hrvatske br. U/I-280/19989

944

Ispravak odluke Ustavnog suda Hrvatske broj U/IV-95/1990