Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 13/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 13/1991

Zagreb, 21. ožujka 1991.

365

Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

366

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

367

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog pravca MC-2.1. Cerovlje - Pazin

368

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća "Astra" - Međunarodna trgovina

369

Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu

370

Pravilnik o legitimaciji veterinarskog inspektora

371

Pravilnik o legitimaciji šumarskog inspektora, inspektora za zaštitu bilja u šumarštvu i lovnog inspektora

372

Pravilnik o legitimaciji poljoprivrednog inspektora i inspektora za zaštitu bilja u poljoprivredi

373

Pravilnik o legitimaciji inspektora za slatkovodno ribarstvo

374

Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat odgovarajućeg dijela sredstava godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila

375

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-68/1990. od 21. veljace 1991.

376

Uputa o obračunu i udruživanju dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi po godišnjem obračunu

377

Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Zagreb u 1991. godini