Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 72/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 72/1991

Zagreb, 24. prosinca 1991.

1857

Uredba o osnivanju i radu Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj

1858

Odluka o imenovanju predsjednika i Elanova Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj

1859

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriče troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

1860

Odluka o određivanju organizaaje kojoj se povjerava provodenje vozačkih ispita

1861

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske

1862

Rješenje o imenovanju zamjenik povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar

1863

Podaci o prosječno mjesećno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja kolovoz - listopad 1991, srpanj - rujan 1991. i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec listopad 1991. godine