Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 1/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 1/1992

Zagreb, 14. siječnja 1992.

1

Odluka o imenovanju ministra obnove

2

Odluka o imenovanju zamjenika ministra gospodarskog razvitka

3

Odluka o imenovanju zamjenika ministra turizma

4

Uredba o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima korištenja primarne emisije i osiguranju likvidnosti banaka

5

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju roba na koje se plaća posebna pristojba za izravnanja poreznog opterećenja uvezene robe u 1991. godini

6

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. godini

7

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u Općini Dvor

8

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u Općini Knin

9

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u Općini Slunj

10

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Dvor

11

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Knin

12

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Slunj

13

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama i vizama u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu

14

Pravilnik o uniformama policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova

15

Naredba o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja u 1992. godini

16

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u bibliotekarskoj struci

17

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj