Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 4/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 4/1992

Zagreb, 4. veljače 1992.

62

Odluka o razrješenju i imenovanju dva Člana Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete

63

Rješenje o imenovanju direktora Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

64

Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i o imenovanju novog člana Upravnog odbora Republičkog fonda " Kralj Zvonimir"

65

o diplomatskim i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske

66

Pravilnik o najvećim količinama štetnih tvari i sastojaka u stočnoj hrani

67

Odluka Ustavnog suda republike Hrvatske broj UI-23/1991. od 15. siječnja 1992.

68

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja rujan - studeni 1991, srpanj - rujan 1991. i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec studeni 1991. godine