Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 11/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1992

Zagreb, 3. ožujka 1992.

237

Uredba o uvjetima i načinu otvranja računa kod nosilaca platnoh prometa

238

Odluka o osnivanju Fonda za obnovu spomenika kulture Hrvatske

239

Odluka o načinu formiranja cijena određenih prehrambenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo

240

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u željezničkom prometu

241

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena umjetnih gnojiva

242

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena naftnih derivata

243

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za javne ceste

244

Pravilnik o ovlaštenjima Hrvatskog auto-kluba i načinu osiguravanja sredstava za objavljivanje poslova koji su mu povjereni

245

Pravilnik o kriterijima, uvjetima i načinu korištenja sredstava za realizaciju razvojnih programa poljoprivrede Repulike Hrvatske

246

Popis rabljenih traktora i osnove poljoprivredne opreme za koje se privremeno dozvoljava uvoz

247

Pravilnik o iskaznici i znaku graničnog sanitarnog inspektora

248

Pravilnik o dopuni Pravilnika o poslovnim knjigama poreznih obveznika

249

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomatskim i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske

250

Odluka o visini naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena u 1992. godini

251

Pravilnik o obliku i tekstu natpisnih ploča organizacijskih jednica Carinske uprave Republike Hrvatske

252

Ispravak Odluke o izboru člana Komisije za izbor i imenovanja iz Društveno-političkog vijeća

253

Ispravak Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta