Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 41/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 41/1992

Zagreb, 27. lipnja 1992.

1031

Odluka o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1992. godini

1032

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice

1033

Odluka o visini takse za carinsko evidentiranje

1034

Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti robe za jedinstvenu carinsku stopu

1035

Odluka o izmjenama Odluke o preferencijalnim carinskim stopama i neplaćanju drugih uvoznih pristojbi za uvoz robe iz određenih zemalja u razvoju

1036

Odluka o kamatnoj stopi na dospjele, a neplaćene carinske obveze

1037

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze s carinskog područja drugih republika u sklopu bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom

1038

Naredba o uvjetima i načinu naplate, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem

1039

Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju

1040

Pravilnik o stručnom osposobljavanju djelatnika u carinskoj službi Republike Hrvatske

1041

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Dubrava Carinarnice Koprivnica

1042

Rješenje o početku rada Carinskog referata Zlatar-Bistrica Carinarnice Zagreb

1043

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za srpanj 1992. godine

1044

Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1992. godine

1045

Odluka o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1992. godine

1046

Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. godine

1047

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata oštećenih ratnim razaranjima

1048

Odluka o odobravanju reeskontnih kreditabankama u III. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvođačima za povećanje osnovnog stada u stočarstvu i povećanu proizvodnju stočne hrane

1049

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima

1050

Odluka o kriterijima za utvrđivanje blagajničkog maksimuma kod pravnih osoba

1051

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

1052

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-231/1990. od 12. svibnja 1992.