Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 52/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 52/1992

Zagreb, 25. kolovoza 1992.

1381

Odluka

1382

Odluka

1383

Odluka o razrješenju ministra znanosti, tehnologije i informatike

1384

Odluka o razrješenju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

1385

Odluka o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

1386

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Helsinkiju, Finska

1387

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sydneyu, Australija

1388

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Perthu, Australija

1389

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u San Pedru, Sjedinjene Američke Države

1390

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Clevelandu, Sjedinjene Američke Države

1391

Ukaz

1392

Ukaz

1393

Ukaz

1394

Ukaz

1395

Ukaz

1396

Odluka o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske i izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatske - šefa Misije Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda, New York

1397

Ukaz

1398

Ukaz

1399

Naredba o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike Hrvatske

1400

Naredba o izmjenama naredbe o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbine i ceznusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1992.

1401

Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o ispravnosti mjerila

1402

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske u razdoblju za travanj-lipanj 1992. i za mjesec lipanj 1992.

1403

Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-179/1991

1404

Ispravak Pravilnika o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina

1405

Ispravak naredbe o znaku proizvođača