Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 54/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 54/1992

Zagreb, 3. rujna 1992.

1421

Ukaz

1422

Odluka o razrješenju pomoćnike ministra inozemnih poslova

1423

Odluka o imenovanju zamjenika predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

1424

Odluka o razrješenju pomoćnika predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

1425

Uredba o dopuni Uredbe o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere

1426

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o hrvatskim željeznicama

1427

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

1428

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikcijskog poduzeća

1429

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama

1430

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Paklenica"

1431

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Aviotoursa d.o.o. Zagreb o pripajanju Aviotoursa d.o.o. Zagreb Groatia Airlinesu d.d. Zagreb

1432

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-141/1992. od 3. rujna 1992.

1433

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-246/1992. od 3. rujna 1992.

1434

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-249/1992. od 3. rujna 1992.