Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 77/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 77/1992

Zagreb, 13. studenoga 1992.

2017

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

2018

Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu

2019

Zakon o građenju

2020

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

2021

Zakon o dopuni Zakona o trgovini

2022

Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

2023

Zakon o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

2024

Ukaz

2025

Uredba o stavljanju u prekid prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska

2026

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o prostornom uređenju u ratom zahvaćenini područjima Republike Hrvatske

2027

Odluka o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske

2028

Odluka o imenovanju Komisije za privremeno korištenje stanova

2029

Odluka o visini naknade za žigosanje predmeta od plemenitih kovina dodatnim žigom Republike Hrvatske

2030

Odluka o prestanku važenja Odluke o prijenosu sredstava bivših vojnih ustanova koje su obavljale privrednu djelatnost Hrvatskom fondu za razvoj

2031

Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske stanova bivših saveznih organa, institucija i ustanova

2032

Naredba o obliku dodatnog žiga Republike Hrvatske i načinu žigosanja predmeta od plemenitih kovina

2033

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora izvršnih direktora Hrvatske kreditne banke za obnovu