Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 101/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 101/1993

Zagreb, 5. studenoga 1993.

1945

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra vanjskih poslova

1946

Odluka o dopuni Odluke o neposrednim porezima Općine Vrgorac

1947

Odluka o izmjeni Odluke o neporednim porezima Općine Vinkovci

1948

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Republičkoga fonda "Zrinski i Frankopani"

1949

Pravilnik o dopunama Pravilnika o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata

1950

Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja

1951

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1952

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1993.

1953

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. listopada 1993.

1954

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od l. listopada 1993.

1955

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1993.

1956

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1993.

1957

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1993.

1958

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1993.

1959

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1993.

1960

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1993.

1961

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1993.

1962

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1993.

1963

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1993.

1964

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. listopada 1993.